încărcare...

I. PREAMBUL

Continutul acestui document apartine integral societaii Access Network Solutions SRL, cu sediul in Strada Cheiul Dambovitei, nr 26, vila C50, oras Popesti – Leordeni, jud Ilfov, Cod Fiscal 37597146, Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului din Ilfov la nr. J23/2323/2017, reprezentata legal prin Mihai Ioana Adriana, avand calitatea de Prestator.

Documentul are un caracter informativ si se adreseaza exclusiv persoanelor juridice, in calitate de potentiali Afiliati. Pentru a dobandi calitatea de partener Afiliat, persoanele juridice au obligatia de a semna contractul de afiliere intr-o forma letrica sau electronica. Prestatorul recunoaste angajamentul de plata catre Afiliat, dupa stabilirea relatiilor juridice.

Va informam ca folosirea acestui site, implicit crearea unui Cont pe site-ul www.ixcloud.ro, este conditionata de acceptarea fara echivoc a Termenilor si conditiilor generale.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul prezentului contract consta in afilierea celor doua parti contractante prin care Afiliatul urmeaza sa desfasoare actiuni de promovare a serviciilor Prestatorului si atragere de noi clienti. In schimbul acestui serviciu, Prestatorul se obliga sa plateasca lunar Afiliatului un comision de 10% din suma neta incasata de Prestator din comanda initiala facute de clientii adusi pe site-ul web al Prestator de catre Afiliat. Aceste comisioane pot fi modificate ulterior de catre Prestator, insa cu o notificare prealabila a Afiliatului de cel putin 3 zile.

III. OBLIGATIILE AFILIATULUI

Art. 2. Sa nu foloseasca tehnici ilegale si abuzive de promovare a site-ului Prestatorului. Printre aceste tehnici se inteleg: spam, pop-ups, pop-unders, exit pages precum si orice alte tehnici care forteaza vadit sau ascuns vizitatorul sa viziteze site-ul Prestatorului.

Art. 3. Sa nu promoveze site-ul si oferta Prestatorului pe site-uri ilegale si imorale (ex: site-uri pornografice, hacking, piraterie, calomnie, etc).

Art. 4. Sa prezinte informatii corecte si actualizate despre site-ul si oferta Prestatorului.

Art. 5. Sa fie de acord cu toate aspectele tehnice ale prezentului contract si sa solicite informatii Prestatorului in vederea clarificarii lor. Folosirea site-ului www.ixcloud.ro este conditionata de acceptarea termenilor si conditiilor de utilizare, a restrictiilor impuse si a altor notificari ce apar pe acest site.

Prestatorul isi rezerva dreptul de a anula comisionul Afiliatului in cazul incalcarii acestor clauze.

IV. OBLIGATIILE AFILIATULUI

Art. 6. Sa inregistreze corect comenzile cumparatorilor intrati in site la recomandarea Afiliatului.

Art. 7. Sa ofere Afiliatului statistici in timp real ale comenzilor si comisionului ce i se cuvine.

Art. 8. Sa realizeze plata in cel mult 15 zile de la data solicitarii Afiliatului, in cazul in care conditiile de plata sunt indeplinite.

V. PLATA COMISIONULUI

Art. 9. O plata se poate face numai in cazul acumularii unui comision de minim 1.000 lei, la solicitarea prin email sau telefon a Afiliatului.

Art. 10. Prestatorul se obliga sa plateasca Afiliatului un procent de 10% din prima comanda pentru fiecare client intrat pe site in urma recomandarii Afiliatului. Plata se realizeaza prin transfer bancar.

VI. MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 11. Prezentul contract isi inceteaza activitatea in urmatoarele situatii:
a) la cererea oricarei parti
b) la incalcarea de catre Afiliat a clauzelor stipulate la punctul III
c) in cazul dizolvarii oricareia dintre parti;
d) in cazul declansarii procedurii falimentului oricareia dintre parti.

VII. CONFIDENTIALITATEA

Art. 12. Prestatorul va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care le furnizeaza Afiliatul. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul contract. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Afiliat cu privire la Contractul de afiliere fara consimtamantul prealabil scris al Prestatorului.

Art. 13. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Prestatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Prestatorul sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste informatii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Site-ului. Prestatorul nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

Art. 14. Prestatorul are dreptul de a solicita clientilor copii ale actelor de identitate pentru a verifica conformitatea acestora cu datele din formularul de comanda. In cazul neprezentarii documentelor de identitate cerute, Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda imediat toate serviciile contului vizat.

Art. 15. In cazul unor solicitari oficiale din partea autoritatilor competente, Prestatorul isi rezerva dreptul de a furniza datele Afiliatilor in cauza. Clientii care nu au minim varsta de 16 ani la data inregistrarii contului vor putea activa doar cu un cont pe numele unuia din parinti sau tutore legal. Conturile celor sub 16 ani vor fi imediat inchise si serviciile suspendate pana la clarificarea situatiei juridice a contului. Intelegem prin aceasta prevedere transferul raspunderii juridice cu privire la actiunile minorilor catre reprezentantii lor legali.

Art. 16. Nu este permisa efectuarea comenzilor prin proxy sau alte metode de ascundere a identitatii. Conturile astfel create vor fi imediat sterse, iar utilizatorii identificati prin metode specifice.

VIII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 17. Regulamentul (UE) 2016 / 679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit pe scurt GDPR, a inceput sa produca efecte incepand cu data de 25 mai 2018. Conform GDPR „DATE CU CARACTER PERSONAL” inseamna orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata), direct sau indirect. Informatii suplimentare cu privire la politica de confidentialitate pot fi accesate pe Site.

Orice sesizare sau solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Access Network Solutions SRL, poate fi inaintata responsabilului desemnat cu protectia datelor cu catacter personal din cadrul societatii la adresa de mail dpo@ixcloud.ro.

IX. FORTA MAJORA

Art. 18. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

X. LEGEA APLICABILA

Prezentul continut este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Prestator si Afiliat se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti